Tư vấn online
 

Tử vi tháng 5/2019 của 12 con giáp


Xem tử vi tháng 5/2019 của 12 con giáp. Cùng lichvansu.wap.vn xem thêm tử vi những con giáp còn lại qua bài viết sau đây nhé.

 

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI TÝ

– Tử vi tuổi Giáp Tý  (Kim, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu không nên thực hiện mưu sự lớn, nên đề phòng có tiểu nhận dòm ngó tranh phản, cẩn thận vật có giá. Tiền bạc và tình cảm đều đến tâm tư vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện dự tính mưu sự công việc nếu có, còn việc cũ vẫn đạt kết quả như ý. Tiền bạc đến, tình cảm vui vẻ.

–  Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Với mạng này sẽ có biến động nhưng không đển nổi ưu phiền lo lắng. Hai tuổi nam nữ cần đề phòng hao tài hay tai tiếng, đang gặp sao hạn và tháng xấu nên cẩn thận trong giao dịch và giữ gìn những vật có giá. Tránh đi xa, không nên nhóm hôp chốn đông người và cũng chớ tin người nhất là nữ mạng, nếu không tai ách sẽ phát tán khó tránh ân hận.

Tử vi tháng 5/2019 của 12 con giáp 

– Xem tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, vì vậy chớ manh động nhất là về tiền bạc, cẩn thận với vật có giá trị, tháng này có biến chuyển về tiền bạc, trong mưu sự chỉ nên bắt tay vào việc nhỏ. Nữ mạng có quý nhân phù trợ, có tin về công việc và tiền bạc, nhưng tránh đi xa kẻo gặp tai ách.

– Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu không nên thực hiện mưu sự lớn, nên đề phòng có tiểu nhận dòm ngó tranh phản, cẩn thận vật có giá. Tiền bạc và tình cảm đều đến tâm tư vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện dự tính mưu sự công việc nếu có, còn việc cũ vẫn đạt kết quả như ý. Tiền bạc đến, tình cảm vui vẻ.

– Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý (Mộc, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức): Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu không nên thực hiện mưu sự lớn, nên đề phòng có tiểu nhận dòm ngó tranh phản, cẩn thận vật có giá. Tiền bạc và tình cảm đều đến tâm tư vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện dự tính mưu sự công việc nếu có, còn việc cũ vẫn đạt kết quả như ý. Tiền bạc đến, tình cảm vui vẻ.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI SỬU : đầu Tam Tai

– Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này trong mưu sự, tiền bạc đều có thành quả như ý, nam mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi sự đều vui vẻ trong giao dịch. Nữ mạng tháng này không có biến động nên về tiền bạc chỉ bình hòa, có tin công việc nhưng chưa đến ngay trong tháng, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Tránh đi về miền sông nước hoặc cẩn thận trong di chuyển.

– Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu (Thủy, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Nam mạng tuổi lớn nhỏ tháng này chưa hết bế tắc nhưng đã bớt ưu phiền về tiền bạc, các mưu sự nên nhẫn nại chờ thời thời vận tốt, tháng khắc kỵ chưa nên thực hiện dự tính, người lớn tuổi tránh đi xa gặp tật bệnh. Nữ mạng, trong mưu sự chưa có biến chuyển nên trông chờ tin cũng chưa đến, Đinh Sửu mạng lớn tuổi tiền bạc còn trắc trở bế tắc, không quá tin người đang có tiểu nhân dòm ngó tranh phản.

– Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Xem lich am duong cho thay đây là tháng tốt đẹp nhưng không có biến động lớn, tuy nhiên nếu có cơ hội phát huy mưu sự cứ nên thực hiện sẽ đưa đến thành công về sau, gia đạo an khang. Nữ mạng đề phòng đi xa, có tật bệnh hay mất mát, do dự báo có tiểu nhân dòm ngó cẩn thận trong giao tiếp và các giấy tờ có giá trị.

– Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Tháng này tuy chưa tốt đẹp nhưng do không có biến động nên mọi sinh hoạt chỉ bình thường từ công việc đến tài lộc, nam mạng có âm phù dương trợ nên sự dữ hóa lành, tình cảm gia đạo tốt đẹp. Nữ mạng có công việc đến tay nhưng chưa nên vọng động, tiền bạc còn trắc trở, tình cảm gia đạo bình thường.

– Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Tháng này tuy không có biến động trong mưu sự nhưng tiền bạc với nam mạng đã thuận lợi, tình cảm tươi vui tốt đẹp. Nữ mạng tháng này tin trong gia đạo, giữ gìn trong giao tiếp kẽo gặp tai tiếng thị phi, cẩn thận về giao dịch và giữ gìn vật có giá trị. Dự báo chớ quá tin người mà về sau sẽ ân hận.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI DẦN

– Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Tháng này có biến chuyển về mưu sự tốt đẹp, có hoạnh tài về tài lộc, trong tình cảm được quý nhân giúp đỡ. Nữ mạng về mưu sự và tiền bạc đã có vận hội nếu có dự tính mới nên thực hiện nhưng cần đề phòng trong mọi giao dịch, còn tiểu nhân luôn dòm ngó lợi dụng, tình cảm hay tiền bạc tốt đêp, dù có gặp gỡ tình cảm vui vẻ nhưng vẫn nhớ chớ quá tin người.

– Tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) :  Ttháng này có chuyển biến về kiết hung nhưng trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nam mạng tuổi lớn nhỏ có âm phù dương trợ trong mưu sự có tiền bạc đến sẽ bớt ưu phiền nhưng không được như ý, công việc chưa có tiến triển, tình cảm an vui. Nữ mạng hai tuổi về tài lộc không được toại nguyện, về công việc trắc trở, tiền bạc bế tắc, tình cảm đề phòng gặp tiếng thị phi.

– Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Tháng này nên thực hiện các mưu sự vì đã có biến chuyển trong chiều hướng tốt, nam mạng còn tiểu nhân muốn tranh phản nhưng có âm phù dương trợ mà không còn ưu phiền lo lắng, chuyện hung hóa kiết. Nữ mạng tiền bạc có chuyển biến tốt đẹp, đề phòng bị lợi dụng chớ quá tin người, tình cảm gia đạo vui vẻ.

– Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim,  58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Nam mạng gặp tháng tốt vận tốt không còn bế tắc về mưu sự, đang may nắn có cơ hội thành công, tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mưu sự đang trong chiều hướng tốt, nhưng vận xấu lại có biến động trong mưu sự tránh manh động đầu tư mà thất bại về sau, từ công việc đến tài lộc tốt, cẩn thận trong giao dịch và các vật có giá trị. 

– Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Tháng còn xấu lại có biến động trong mưu sự từ tiểu nhân tranh phản gây lắm ưu phiền, tránh manh động đầu tư mà thất bại về sau (tiền kiết hậu hung). Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng tai ách gây lo lắng ưu phiền từ công việc đến tài lộc, cẩn thận trong giao dịch và các vật có giá trị.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI MÃO 

–  Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Về mưu sự chỉ biến chuyển bình thường; nam nữ mạng tuy tháng tốt nhưng vận xấu, chưa nên phát huy mưu sự mới vì cơ hội đến nhưng không may mắn tốt đẹp, vẫn nên cẩn thận trong giao dịch, gặp tai tiếng trong tình cảm. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp chuyện dữ hóa lành, về tiền bạc tốt đẹp, trong tình cảm chớ quá buông thỏa mà có tai tiếng thị phi, khi giao tiếp chớ nên tin người về sau phải ân hận.

– Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Tháng này dù không có chuyển biến về hung kiết nhưng chưa nên thực hiện các mưu sự, do tháng xấu vận xấu nhất là nam mạng, tránh tin người sẽ ân hận ưu phiền, trong gia đạo thêm nhiều suy tư lo lắng, tiền bạc bế tắc. Nữ mạng 2 tuổi lớn nhỏ có âm phù dương trợ nhưng tiền bạc đến tay sẽ đi đôi với tai tiếng thị phi, tránh tranh cãi, mọi việc không như ý. Tình cảm nhiều suy nghĩ.

– Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Gặp vận xấu cần đề phòng mọi sự trong công việc, về tiền bạc gặp tản tài, nếu không cũng tật bệnh mà hao tổn. gia đạo có tin. Nữ mạng chưa nên thực hiện các dự tính trong tháng này, dù có quý nhân nhưng mọi sự vẫn không như ý. Tránh đi xa hay cẩn thận trong di chuyển, dự báo gặp tật bệnh về xương cốt.

– Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Tháng tốt nhưng không nên thực hiện mưu sự mới, tháng này tuy chưa có biến chuyển nhưng đã có cơ hội thành công trong việc cũ, nam mạng về tiền bạc hết bế tắc trắc trở nhưng sao xấu chiếu mạng nên cẩn thận trong mọi công việc. Trái lại nữ mạng mọi sự đều trong chiều hướng gặp thuận lợi, lại có âm phù dương trợ nên mưu sự, tiền bạc, tình cảm gia đạo tốt đẹp và vui vẻ.

– Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Nam mạng gặp năm xui tháng kỵ mọi sự sẽ không được như ý, không nên thực hiện mưu sự mới e gặp bảy phần thất bại, tài lộc và tình cảm không như ý, gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng cẩn thận trong giao dịch và các vật có giá trị, tiểu nhân còn dòm ngó, có âm phù dương trợ nhưng có dự báo tật bệnh hay gặp mất mát. Tình cảm gia đạo an vui.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI THÌN 

– Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Tháng nàyđã có biến chuyển trong mưu sự rất tốt đẹp, nên bắt tay thực hiện công việc mới sẽ đạt thắng lợi, tiền bạc và tình cảm như ý và vui vẻ. Nhưng nam mạng chớ có vọng động đầu tư mà gặp lành ít dữ nhiều. Nữ mạng chớ quá tin người đang có tiểu nhân gây tai tiếng hoặc bị hao tổn tiền bạc, tiền bạc nhưng không như ý, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin ai mà ân hận.

– Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hơn– 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng tốt có cơ hội thực hiện mọi mưu cầu sẽ được như ý, nhưng nên thận trọng chớ cầu vọng quá tầm tay mọi người, tài lộc đến, gia đạo an khang. Nữ mạng tháng này tốt đẹp, mưu sự và tài lộc có quý nhân xuất hiện trợ giúp, trong giao tiếp vui vẻ, gia đạo an khang.

– Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Thìn (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Mưu sự vẫn trong chiều hướng bế tắc dù có nhiều chuyển biến, chớ vội thực hiện mưu sự mới mà bảy tám phần gặp phải thất bại; tiền bạc đầy ưu phiền, gia đạo không vui vẻ. Nữ mạng tháng xấu sẽ ảnh hưởng đến công việc và tiền bạc không được tốt đẹp như ý, chớ nên tin người trong mọi giao tiếp, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

– Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Đã có chuyển biến tốt, vận hội mới mang đến kết quả, tuy vậy chớ có manh động đầu tư. Các mưu sự, tài lộc và tình cảm đều tốt đẹp. Nữ mạng tuy có cơ hội thực hiện công việc sẽ gặt hái kết quả nhưng vận xấu chớ manh động, cẩn thận với tranh chấp, tiền bạc vui vẻ, gia đạo an khang, tránh đi xa sẽ gặp tai ách hoặc tản tài hại của.

–  Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Công việc và tiền bạc có chuyển biến nhưng trong chiều hướng bất lợi. Tháng khắc kỵ không nên manh động đầu tư việc lớn, theo việcị nhỏ mới ăn ngon ngủ yên. Nữ mạng hạn chế trong giao dịch các vật có giá trị và đề phòng tiểu nhân tranh phản, tiền bạc gặp bế tắc trắc trở. Tình cảm nhiều lo lắng ưu phiền.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI TỴ : đầu Tam Tai

Loading...

– Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Mọi mưu sự tốt đẹp tuy tháng này không có chuyển biến nhưng đầy may mắn. Tài lộc và tình cảm an vui, có tin về công danh. Nữ mạng tình cảm và tài lộc được như ý, có gặp gỡ đối tượng nhưng cần tìm hiểu sẽ mang đến tin vui, công việc được để ý thăng tiến.

– Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô – 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Tháng này không còn bế tắc, mọi mưu cầu sẽ được như ý, nam mạng có âm phù dương trợ nên tiền bạc đến tay trong vui vẻ. Nữ mạng nên cẩn thận trong công việc, tiền bạc, di chuyển, tật bệnh kẽo gặp hao tài tán của. Tránh đi xa hay cẩn thận trong di chuyển.

– Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Mọi mưu sự chưa thể thành công như ý, dù không có biến động trong công việc nhưng chưa nên manh động thực hiện việc mới, nam mạng có âm phù dương trợ tiền bạc bớt lo lắng ưu phiền. Nữ mạng chưa thuận lợi nên trong các dự tính, tiền bạc còn gặp bế tắc, tránh manh động có tiểu nhân gieo tai tiếng, tình cảm nhiều ưu tư.

– Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Tháng này không khắc kỵ mọi ưu tư hết lo lắng, tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ tốt đẹp, sinh hoạt đời sống bình thường. Nên thực hiện mọi dự tính sẽ dẫn đến thành công tốt đẹp. Nữ mạng tháng còn tốt mọi mưu sự nên bắt tay thực hiện, tiền bạc có hoạnh tài, tình cảm gia đạo an vui.

– Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Ngọc Cầm xem bạn đang trong chiều hướng xấu, nhưng qua tháng này công việc, tiền bạc có phần hết bế tắc trắc trở, nam mạng có quý nhân nên bớt phải lo lắng ưu phiền; tình cảm buồn vui lẫn lộn. Nữ mạng cẩn thận các vật có giá trị, đề phòng mất mát hay gặp tiểu nhân lợi dụng trong công việc, tiền bạc. dự báo chớ tin người, tình cảm gặp ưu phiền.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI NGỌ 

– Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Nam mạng tháng xấu vận xấu không tốt đẹp về mưu sư lẫn tiền bạc, không nên thực hiện việc mới cứ việc cũ làm, cơ hội mới sẽ đến, trong tình cảm chớ vội tin người kẻo hao tài tốn của. Nữ mạng tháng này nhiều biến động trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bất lợi, nhưng có âm phù dương trợ chuyện hung thành kiết. Về tiền bạc còn lo lắng, trong tình cảm tránh giao thiệp rộng mà đâm ân hận.

– Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Nam nữ gặp vận xấu,tháng này có biến chuyển, mọi mưu sự thuận lợi, nam mạng tuy chưa như ý về tiền bạc nhưng không quá lo lắng, ưu phiền. Tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng mưu sự ở mức độ bình thường, trong giao dịch tốt đẹp nhưng đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng. về tiền bạc đến tay nhưng tâm trạng vẫn ưu phiền. có âm phù dương trợ nên chuyển hung thành kiết, nhưng chớ tự mãn.

– Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ (Kim, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Tháng tốt nên thực hiện mưu sự, sẽ có kết quả. Nam mạng cần cẩn thận về các giao tế giao dịch, tuy không trắc trở bế tắc nhưng có tiểu nhân đang tranh phản, cẩn thận trong các loại giấy tờ có giá trị. Trái lại nữ mạng rất tốt đẹp, có thời cơ thực hiện việc mới, ngoài âm phù dương trợ còn có quý nhân trợ giúp nên tiền bạc vui vẻ, gia đạo an khang hạnh phúc.

– Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Vận xấu tháng xấu có biến động vế kiết hung nhưng trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nên tránh manh động trong mưu sự. sao hạn nặng, gặp tản tài và tai tiếng hoặc gặp tật bệnh, không nên đầu tư vì chưa có cơ hội, tài lộc gặp trắc trở, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng không nên thực hiện việc mới, tránh đi xa, di chuyển nên cẩn thận, có tật bệnh nên giải trừ ngay nếu không sẽ hao tài tốn của.

– Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Vận xấu nhưng tháng này có chuyển biến tốt đẹp trong mưu sự dự báo gặp thành công, tiền bạc đến vui vẻ, gia đạo an khang, tránh tranh đua, tranh cãi sẽ gặp tai tiếng. Nữ mạng tốt đẹp mọi sự, công việc sẽ thành công như ý, nhưng vận xấu nên trong giao dịch cần đề phòng tiểu nhân tranh phản, tuy có quý nhân phù trợ đem đến may mắn nhưng bất cẩn sẽ phải ân hận.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI MÙI 

– Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Tháng này không có biến động nhiều trong tháng nhưng vẫn còn trong chiều hướng bế tắc, công việc, tiền bạc còn phải lo lắng ưu phiền, tình cảm nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình tiền. Nữ mạng mọi mưu sự tháng này cần nhẫn nại chờ cơ hội mới, tiền bạc, tình cảm gặp tai tiếng, chớ nên giao thiệp rộng mà ân hận.

– Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi (Mộc, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch – 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Mưu sự tháng này đã hạnh thông nhưng trong mức độ bình thường, nam mạng không còn bế tắc về tiền bạc gia đạo an khang hạnh phúc. Nữ mạng mọi mưu cầu về tài lộc đều được như ý, tình cảm gia đạo tốt đẹp, đề phòng lời ăn tiếng nói gây bất lợi làm ưu phiền. Tránh di chuyển, cẩn thận tật bệnh về xương cốt.

– Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Nam mạngvận hội tốt đẹp có thể thực hiện các mưu sự, nhưng tránh vượt quá tầm tay, sẽ thành công như ý, nên về công việc và tiền bạc đã hạnh thông tuy không có biến động nhưng tinh thần an khang, có tiểu nhân tranh phản nhưng tiền hung hậu kiết. Nữ mạng dù không có biến chuyển về tài lộc nhưng cẩn thận vì vận hạn xấu, tiền bạc đến tay vui vẻ, đề phòng tật bệnh, dự báo gặp tiểu nhân chớ nên tin người.

– Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này còn trong chiều hướng gặp nhiều bế tắc nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp hóa hung thành kiết, nhưng chưa có thời cơ, tránh thực hiện việc mới chớ manh động kẻo phải ân hận. Nữ mạng không nên mưu sự việc mới e sẽ gặp thất bại hơn thành công, dự báo gặp tổn tài hao của như mất cắp, tật bệnh kéo dài.

– Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú : Tháng này còn tốt đẹp tuy không có biến động về kiết hung nhưng đã hết bế tắc, nam mạng mưu sự đạt kết quả như mong đợi. Tiền bạc đến tay, tình cảm vui. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi như ý, trong giao dịch nên cẩn thận các giấy tờ có giá trị, tài lộc và tình cảm bình thường ít trở ngại. Đề phòng tai tiếng tránh tranh cãi. Tránh đi xa, cẩn thận về tật bệnh, cần chữa trị kịp thời.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI THÂN 

– Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Tháng này trong sinh hoạt và mưu sự chỉ trong chiều hướng bình thường, nam mạng có âm phù dương trợ dự báo mọi sự được hạnh thông từ công việc lẫn tài lộc, nên đầu tư việc mới và theo việc cũ sẽ gặp nhiều may mắn tốt đẹp. Nữ mạng vận xấu, tuy có chuyển biến trong mưu sự, nhưng nên đề phòng trong các giao dịch, các vật có giá trị, về tiền bạc và tình cảm đều an vui.

– Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Nam mạng gặp tháng tốt đẹp, có quý nhân phù trợ và có nhiều biến chuyển trong mưu sự, nên bắt tay thực hiện dự tính, tiền bạc đã thuận lợi, tuy nhiên tránh manh động, tình cảm nhiều ưu tư phiền toái. Nữ mạng mọi mưu sự đều thành công như ý đã có chuyển biến tích cực trong công việc, tiền bạc có của hoạnh tài, tình cảm vui vẻ, có gặp gỡ bất ngờ, đề phòng bị lợi dụng tình và tiền.

– Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Các mưu cầu vẫn chưa có cơ hội đạt kết quả, vì còn gặp nhiều trắc trở, tiền bạc tản tài hao của, do có âm phù dương trợ nên chuyện hung hóa kiết, gia đạo đôi chút lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng xấu vận xấu, mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc chưa đạt như ý, còn gặp bế tắc. Tránh di chuyển nhiều, không nên đi xa bất lợi.

– Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Nam mạng đã có vận hội tốt, tháng có nhiều chuyển biến trong mưu sự, nên thực hiện dự tính sẽ đạt kết quả tốt đẹp, thời cơ bùng phát nhưng tránh vọng động thái quá. Tài lộc có tin vui. Nữ mạng công việc và tiền bạc đều đã hạnh thông như ý, chớ nên hùn hạp đầu tư việc mới, có tiểu nhân lợi dụng, tình cảm gia đạo an vui, không nên đi xa, cẩn thận bệnh về máu huyết hay xương cốt.

– Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngọc Cầm xem bạn nhiều chuyển biến đang bất lợi, tháng còn kỵ chớ vọng động, nam mạng mọi sự đều lành ít rủi nhiều. Nữ mạng cần đề phòng trong công việcdo dự báo có tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản, cứ nhẫn nhịn đừng tranh chấp sẽ tốt đẹp. Đừng quá tin người gặp nhiều hối tiếc, cẩn thận giấy tờ hiện vật có giá trị. Hoặc mất mát tài sản.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI DẬU : đầu Tam Tai

– Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Cuộc sống vẫn trong chiều hướng bình thường chưa có nhiều thay đổi, nam mạng không nên manh động đầu tư quá tầm tay, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này rất tốt đẹp trong công việc có quý nhân trợ giúp có thể thay đổi mưu sự, nên khi thực hiện sẽ gặt hái thành công. Tiền bạc, tình cảm an vui. Xem kỹ Tử vi 12 con giáp hàng tuần nhé

– Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Tiền bạc và công việc đều tốt đẹp tuy không có chuyển biến nhưng gặp nhiều may mắn, nam mạng do vận xấu nên đề phòng trong các giao tế, giao dịch, tình cảm gặp tiểu nhân lợi dụng. Nữ mạng tháng còn tốt có âm phù dương trợ, tuy nhiên chưa nên thực hiện mưu sự mới hãy nhẫn nại chờ cơ hội, đã hết trở ngại về tiền bạc và trong tình cảm có gặp gỡ vui vẻ.

– Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng kỵ tuy không có biến động nhưng vẫn còn chiều hướng bất lợi trong mưu sự, nam mạng chưa có cơ hội thực hiện các mưu cầu, chớ tin người cẩn thận về tiền bạc tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản. Nữ mạng tuy có quý nhân phù trợ nhưng tháng này mưu sự và tiền bạc gặp bế tắc gây nhiều ưu phiền, tránh đi xa, đề phòng trong di chuyển.

– Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu lại “lưỡng Âm bất tương” nên các mưu sự chưa có chuyển biến như ý, về tài lộc có hoạnh tài và may mắn trong công việc, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện trong tháng sẽ đạt thành quả như ý. Tài lộc, tình cảm gia đạo đều an vui.

– Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Nam nữ gặp tháng xấu vận xấu nên công việc lẫn tiền bạc còn trong chiều hướng trắc trở bế tắc, dự báo gặp tiếng thị phi tránh tranh cãi mọi việc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nữ mạng mưu sự và tài lộc không như mong đợi có quý nhân trợ giúp nhưng chưa như ý, cần đề phòng trong các giao dịch các giấy tờ có giá, dự báo gặp tản tài. Tránh đi xa về miền song nước.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI TUẤT 

– Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Có biến động về mưu sự trong chiều hướng không tốt đẹp, tiền bạc đang bế tắc trắc trở, về tình cảm gặp phải ưu phiền, nên nhẫn nại chớ manh động tháng này. Nữ mạng tháng xấu vận xấu mọi mưu sự đều không như ý, nên thực hiện việc cũ chớ thực hiện việc mới vì còn bế tắc. Tránh đi xa, cẩn thận vật có giá trị hoặc đề phòng tật bệnh xảy đến về máu huyết.

– Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Tháng này có chuyển biến trong chiều hướng may mắn, nên mọi mưu sự đều tốt đẹp, tháng này có cơ hội tốt nên thực hiện dự tính, tiền bạc, tình cảm nhiều vui vẻ. Nữ mạng nên cẩn thận trong giao tiếp, đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng. mọi sự về mưu sự và tiền bạc đều may mắn, tình cảm vui vẻ.

– Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này còn xấu mọi mưu sự chưa nên vội vàng thực hiện hãy nhẫn nại chờ cơ hội tốt, tài lộc không như ý, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tháng xấu vận xấu còn trong chiều hướng chưa tốt đẹp, không nên thực hiện các mưu cầu vì thời vận không như mong đợi, có tai tiếng tránh tranh cãi không có lợi, riêng tình cảm gia đạo an vui.

– Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Trong mưu sự và tiền bạc đều có chuyển biến tích cực, công việc hạnh thông, mọi việc đều đạt như ý. Nữ mạng cần cẩn thận các loại vật có giá trị, chớ quá tin người kẽo phải ân hận. Mưu sự như ý, tình cảm gia đạo yên vui, tiền bạc đến tay. Cẩn thận trong di chuyển

– Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Tháng đã có biến chuyển trong chiều hướng có tín hiệu tốt đẹp, mưu sự mới nên thực hiện sẽ gặt hái kết quả như ý. Tài lộc gặp hoạnh tài và tình cảm nhiều vui vẻ. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc nên đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản, gây tai tiếng, tuy nhiên có âm phù dương trợ bkhông còn lo lắng ưu phiền, tình cảm trong gia đạo vui vẻ.

XEM TỬ VI THÁNG 5 TUỔI HỢI

– Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Nam mạng tháng này không tốt trong mọi sinh hoạt, dù có quý nhân trợ giúp nhưng mưu sự nếu manh động sẽ gặp bất lợi. Chưa có thời cơ thực hiện. Nữ mạng tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, và còn gặp bế tắc về tài lộc và tình cảm không như ý đang lo lắng ưu phiền.

– Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Về mưu sự hay tiền bạc tháng này rất tốt đẹp tuy không có biến động lớn, nếu có mưu sự nên thực hiện kẻo mất thời cơ tốt, nữ mạng đề phòng tai ách dự báo có tiểu nhân lợi dụng về tiền bạc, trong giao tiếp không nên tin người. Đi xa bất lợi. Tháng này các tuổi nam nữ đều gặp may mắn mọi sự

– Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Tháng này không có biến chuyển trong công việc và tài lộc, nên gây lo lắng ưu phiền, trong mưu sự nên cẩn thận khi thực hiện việc gì, tình cảm có tin vui đến. Nữ mạng tốt đẹp về công việc và tài lộc, trong mưu sự có quý nhân trợ giúp nên bắt tay thực hiện, tài lộc có, tình cảm gia đạo có tin.

– Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Tháng này tuy không có biến động, nhưng nam giới nên cẩn thận trong mưu sự tránh manh động, vì sẽ không gặt hái thành công trong mưu sự, về tài lộc, tình cảm có tin đến. Nữ mạng tháng tốt vận xấu cũng nên đề phòng trong công việc, cẩn thận vật có giá trị, tài lộc vui vẻ, tình cảm bình thường, chưa nên thay đổi mọi việc vì vận hội chưa đến.

– Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Tốt cho nam giới, mọi mưu sự không còn bế tắc nên thực hiện dự tính đã có có, tiền bạc và tình cảm gia đạo được an khang vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự nên cẩn thận đề phòng tiểu nhân, mọi chuyện chưa như mong đợi, tiền bạc có hoạnh tài nhưng cũng không giữ được, tình cảm gia đạo an khang hạnh phúc.

Loading...

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC:

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC

Tel: Facebook | email: Lichvansu.wap.vn@gmail.com