Tư vấn online
 

Tổng quan tử vi năm 2015


Tổng quan tử vi năm 2015 Năm 2015 Ất Mùi với Thiên can Ất thuộc Mộc kết hợp với Mùi thuộc Thổ, dự báo đây là một năm khá tốt và thuận lợi. Năm Ất Mùi 2015 mang ngũ hành Kim được bắt đầu từ ngày 19/2/2015 Dương lịch, là một năm may mắn, hạnh phúc và bình an. Mời bạn xem tu vi 2015 - Ất Mùi để biết thời vận năm mới của mình.
 
van han 2015
 
Xem vận hạn tử vi năm 2015
 
Bằng cách kết hợp giữa tử vi 12 con giáp, phong thuy ngũ hành tương sinh tương khắc. Hãy nắm vững thời vận để thành công qua Tử vi 12 con giáp năm 2015 (Ất Mùi) ! 

Dưới đây là bản tóm tắt vận mệnh tử vi 12 con giáp năm Ất Mùi 2015:

Tử vi tuổi Tý (Xấu)

Nam mạng : Bính Tý 20 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Tý 20 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Giáp Tý – 32 tuổi – Xấu 
Nữ mạng: Giáp Tý 32 tuổi – Xấu 
Nam mạng : Nhâm Tý – 44 tuổi – Trung bình
Nữ mạng: Nhâm Tý 44 tuổi – Trung Bình
Nam mạng : Canh Tý 56 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Canh Tý 56 tuổi – Tốt
Nam mạng : Mậu Tý 68 tuổi – Trung Bình
Nữ mạng: Mậu Tý 68 tuổi – Trung Bình
Nam mạng : Bính Tý 80 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Tý 80 tuổi – Rất xấu

 
Tử vi tuổi Sửu (Xấu)
Nam mạng : Đinh Sửu 19 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Đinh Sửu 19 tuổi – Tốt
Nam mạng : Ất Sửu 31 tuổi – Trung Bình
Nữ mạng: Ất Sửu 31 tuổi – Trung Bình
Nam mạng : Quý Sửu 43 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Quý Sửu 43 tuổi – Xấu 
Nam mạng : Tân Sửu 55 tuổi – Rât xấu
Nữ mạng: Tân sửu 55 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Kỷ Sửu 67 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Kỷ Sửu 67 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Đinh Sửu 79 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Đinh Sửu 79 tuổi – Tốt
 
Tử vi tuổi Dần (Bình)
Nam mạng : Bính Dần 30 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Dần 30 tuổi – Rất xấu 
Nam mạng : Giáp Dần 42 tuổi – Xấu 
Nữ mạng: Giáp Dần 42 tuổi – Xấu 
Nam mạng : Nhâm Dần 54 tuổi – Tốt 
Nữ mạng: Nhâm Dần 54 tuổi – Tốt
Nam mạng : Canh Dần 66 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Canh Dần 66 tuổi – Tốt nhất
Nam mạng : Mậu Dần 78 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Mậu Dần 78 tuổi – Tốt
Nam mạng : Bính Dần 90 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Dần 90 tuổi – Rất xấu
 
Tử vi tuổi  Mão (Tốt)
Nam mạng : Đinh Mão 29 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Đinh Mão 29 tuổi – Tốt nhất 
Nam mạng : Ất Mão 41 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Ất Mão 41 tuổi – Tốt 
Nam mạng : Quý Mão 53 tuổi – Trung bình 
Nữ mạng: Quý Mão 53 tuổi – Trung bình
Nam mạng : Tân Mão 65 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Tân Mão 65 tuổi – Xấu 
Nam mạng : Kỷ Mão 77 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Kỷ Mão 77 tuổi – Xấu
Nam mạng : Đinh Mão 89 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Đinh Mẹo 89 tuổi – Tốt nhất
 
Tử vi tuổi Thìn (Bình)
Nam mạng : Mậu Thìn 28 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Mậu Thìn 28 tuổi – Tốt 
Nam mạng : Bính Thìn 40 tuổi – Rất xấu 
Nữ mạng: Bính Thìn 40 tuổi – Rất xấu 
Nam mạng : Giáp Thìn 52 tuổi – Xấu 
Nữ mạng: Giáp Thìn 52 tuổi – Xấu
Nam mạng : Nhâm Thìn 64 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Nhâm Thìn 64 tuổi – Tốt
Nam mạng : Canh Thìn 76 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Canh Thìn 76 tuổi –Tốt nhất
Nam mạng : Mậu Thìn 88 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Mậu Thìn 88 tuổi – Tốt
 
Tử vi tuổi Tỵ (Bình)
Nam mạng : Kỷ Tỵ 27 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Kỷ Tỵ 27 tuổi – Rất xấu
Nam mạng: Đinh Tỵ 39 tuổi – Tốt nhất 
Nữ mạng: Đinh Tỵ 39 tuổi- Tốt nhất
Nam mạng : Ất Tỵ 51 tuổi – Tốt 
Nữ mạng: Ất Tỵ 51 tuổi – Tốt 
Nam mạng : Quý Tỵ 63 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Quý Tỵ 63 tuồi – Xấu
Nam mạng : Tân Tỵ 75 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng:Tân Tỵ 75 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Kỷ Tỵ 87 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng:Kỷ Tỵ 87 tuổi – Rất xấu
 
Tử vi tuổi Ngọ (Tốt)
Nam mạng : Canh Ngọ 26 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Canh Ngọ 26 tuổi – Tốt nhất 
Nam mạng : Mậu Ngọ – 38 tuổi – Tốt 
Nữ mạng: Mậu Ngọ 38 tuổi – Tốt
Nam mạng : Bính Ngọ 50 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Bính Ngọ 50 tuổi – Xấu
Nam mạng : Giáp Ngọ 62 tuổi – Trung bình
Nữ mạng: Giáp Ngọ 62 tuồi – Trung bình
Nam mạng : Nhâm Ngọ 74 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Nhâm Ngọ 74 tuổi – Tốt
Nam mạng : Canh Ngọ 86 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Canh Ngọ 86 tuổi – Tốt nhất
 
Tử vi tuổi Mùi (Bình)
Nam mạng : Tân Mùi 25 tuổi – Rất xấu 
Nữ mạng: Tân Mùi 25 tuổi – Rất xấu 
Nam mạng : Kỷ Mùi 37 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Kỷ Mùi 37 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Đinh Mùi 49 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Đinh Mùi 49 tuổi – Tốt nhất
Nam mạng : Ất Mùi 61 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Ất Mùi 61 tuổi – Tốt
Nam mạng : Quý Mùi 73 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Quý Mùi 73 tuổi – Xấu
Nam mạng : Tân Mùi 85 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Tân Mùi 85 tuổi – Rất xấu
 
Tử vi tuổi Thân (Bình)
Nam mạng : Nhâm Thân 24 tuổi – Tốt 
Nữ mạng: Nhâm Thân 24 tuổi – Tốt 
Nam mạng : Canh Thân 36 tuổi – Tốt nhất 
Nữ mạng: Canh Thân 36 tuổi – Tốt nhất
Nam mạng : Mậu Thân 48 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Mậu Thân 48 tuổi – Tốt 
Nam mạng : Bính Thân – 60 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Thân 60 tuổi- Rất xấu
Nam mạng : Giáp Thân 72 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Giáp Thân 72 tuổi – Xấu
Nam mạng : Nhâm Thân 84 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Nhâm Thân 84 tuổi – Tốt
 
Tử vi tuổi Dậu (Bình)
Nam mạng : Quý Dậu 23 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Quý Dậu 23 tuổi – Xấu 
Nam mạng : Tân Dậu 35 tuổi – Rất Xấu
Nữ mạng: Tân Dậu 35 tuổi – Rất xấu 
Nam mạng : Kỷ Dậu 47 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Kỷ Dậu 47 tuổi – Rất xấu 
Nam mạng : Đinh Dậu 59 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Đinh Dậu 59 tuổi – Tốt nhất 
Nam mạng : Ất Dậu 71 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Ất Dậu 71 tuổi – Tốt
Nam mạng : Quý Dậu 83 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Quý Dậu 83 tuổi – Xấu
 
Tử vi tuổi Tuất (Xấu)
Nam mạng : Giáp Tuất 22 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Giáp Tuất 22 tuổi – Xấu
Nam mạng : Nhâm Tuất 34 tuổi – Trung bình
Nữ mạng: Nhâm Tuất 34 tuổi – Trung bình 
Nam mạng : Canh Tuất 46 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Canh Tuất 46 tuổi – Tốt
Nam mạng : Mậu Tuất 58 tuổi – Trung bình
Nữ mạng: Mậu Tuất 58 tuổi – Trung bình 
Nam mạng : Bính Tuất 70 tuổi – Rất xấu
Nữ mạng: Bính Tuất 70 tuổi – Rất xấu
Nam mạng : Giáp Tuất 82 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Giáp Tuất 82 tuổi – Xấu
 
Tử vi tuổi Hợi (Tốt)
Nam mạng : Ất Hợi 21 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Ất Hợi 21 tuổi – Tốt
Nam mạng : Quý Hợi 33 tuổi – Xấu 
Nữ mạng: Quý Hợi 33 tuổi –Xấu
Nam mạng : Tân Hợi 45 tuổi – Trung bình
Nữ mạng: Tân Hợi 45 tuổi – Trung bình
Nam mạng : Kỷ Hợi 57 tuổi – Xấu
Nữ mạng: Kỷ Hợi 57 tuổi – Xấu
Nam mạng : Đinh Hợi 69 tuổi – Tốt nhất
Nữ mạng: Đinh Hợi 69 tuổi – Tốt nhất
Nam mạng : Ất Hợi 81 tuổi – Tốt
Nữ mạng: Ất Hợi 81 tuổi – Tốt
 
Xem chi tiết tử vi 2015 tại: http://lichvansu.wap.vn/tu-vi.html
Loading...

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC:

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC

Tel: Facebook | email: Lichvansu.wap.vn@gmail.com