Tư vấn online
 

Tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2023 có được không?


Nữ tuổi Mậu Dần kỵ cưới vào những năm Sửu. Năm 2023 là năm Quý Mão nên tuổi Mậu Dần 1998 là không phạm nên có thể cưới hỏi. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng Lichvansu.wap.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2023 được không?

Đối với Nam Mậu Dần 1998 sẽ kỵ cưới vợ vào các năm Dậu nên năm 2023 là năm Quý Mão là không phạm nên đây là năm tốt để Mậu Dần cưới vợ

Tháng cưới gả kỵ đối với nam và nữ Mậu Dần là:

  • Nam kỵ tháng Cô  ( là tháng 7, 8 âm lịch)
  • Nữ kỵ tháng Hư ( là tháng 1, 3 âm lịch)

Nữ 1998 kết hôn năm 2023 được không

Đối với nữ tuổi Mậu Dần 1998 sẽ kỵ cưới xin vào năm Sửu. Năm 2023 là năm Quý Mão nên không phạm có thể cưới hỏi tốt
Tuy nhiên. Xem tử vi 2023 thấy nữ tuổi Mậu Dần đến năm 2023 tính cả tuổi mụ là 23 tuổi sẽ phạm Kim Lâu. Nhưng nếu muốn cưới trong năm này thì chờ qua sinh nhật cô dâu hoặc qua ngày đông chí (21/12 hoặc 22/12 dương lịch) là có thể cưới hỏi được

Xem ngày cưới tuổi Mậu Dần năm 2023

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 1 năm 2023

Tháng 1 năm 2023 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần
Qúy bạn vui lòng chọn tháng khác để xem ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 2 năm 2023

Tháng 2 năm 2023 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần
Qúy bạn vui lòng chọn tháng khác để xem ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 3 năm 2023

Tháng 3 năm 2023 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần
Qúy bạn vui lòng chọn tháng khác để xem ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 4 năm 2023

Tháng 4 năm 2023 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần
Qúy bạn vui lòng chọn tháng khác để xem ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 5 năm 2023

- Thứ năm, ngày 18/5/2023 nhằm ngày 29/3/2023 Âm lịch

Ngày BÍNH TÝ, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

- Thứ sáu, ngày 19/5/2023 nhằm ngày 1/4/2023 Âm lịch

Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 6 năm 2023

- Thứ hai, ngày 12/6/2023 nhằm ngày 25/4/2023 Âm lịch

Ngày TÂN SỬU, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 7 năm 2023

- Thứ tư, ngày 12/7/2023 nhằm ngày 25/5/2023 Âm lịch

Ngày TÂN MÙI, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MÃO

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 8 năm 2023

- Thứ ba, ngày 1/8/2023 nhằm ngày 15/6/2023 Âm lịch

Ngày TÂN MÃO, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

- Thứ năm, ngày 3/8/2023 nhằm ngày 17/6/2023 Âm lịch

Ngày QUÝ TỴ, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

- Thứ ba, ngày 15/8/2023 nhằm ngày 29/6/2023 Âm lịch

Ngày ẤT TỴ, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 9 năm 2023

- Thứ tư, ngày 20/9/2023 nhằm ngày 6/8/2023 Âm lịch

Ngày TÂN TỴ, tháng TÂN DẬU, năm QUÝ MÃO

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 10 năm 2023

- Thứ ba, ngày 3/10/2023 nhằm ngày 19/8/2023 Âm lịch

Ngày GIÁP NGỌ, tháng TÂN DẬU, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

- Thứ năm, ngày 26/10/2023 nhằm ngày 12/9/2023 Âm lịch

Ngày ĐINH TỴ, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 11 năm 2023

- Thứ ba, ngày 21/11/2023 nhằm ngày 9/10/2023 Âm lịch

Ngày QUÝ MÙI, tháng QUÝ HỢI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt cưới hợp tuổi Mậu Dần tháng 12 năm 2023

- Thứ bảy, ngày 2/12/2023 nhằm ngày 20/10/2023 Âm lịch

Ngày GIÁP NGỌ, tháng QUÝ HỢI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

- Thứ tư, ngày 20/12/2023 nhằm ngày 8/11/2023 Âm lịch

Ngày NHÂM TÝ, tháng GIÁP TÝ, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về nữ 1998 kết hôn năm 2023 có được không sẽ hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết nữ 1999 kết hôn năm 2023 được không ở ngay tại website của chúng tôi
 

Loading...

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC:

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC