Kinh Phật - Chú Đại Bi
 

Phật giáo - Hiểu rõ về quả báo thông ba đời


Cùng tìm hiểu về văn hóa Phật giáo - Kinh Chú Đại Bi cũng như hiểu rõ quả báo thông ba đời.

hieu ro ve qua bao thong ba doi

Hiểu rõ về quả báo thông ba đời

Trong Kinh Phật thường nói: “Quả báo thông ba đời và người sinh con cái lược có bốn nhân”. Quả báo thông ba đời gồm có: Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là đời nay làm dữ, lành, đời nay được họa phước; như sĩ tử siêng cần học tập, hiện thân được công danh. Việc này mắt phàm đều có thể thấy.

Sinh báo là đời nay làm dữ lành, đời sau được họa phước, như ông cha trọng văn chất, con cháu mới phát đạt, hiển vinh (sinh báo ước nơi bản nhơn và việc cách đời khó chỉ rõ, là tạm mượn thí dụ để cho dễ hiểu, xin đừng nhân lời mà hại ý). Việc này mắt phàm không thấy, thiên nhãn còn có thể thấy được. Hậu báo là đời nay làm dữ, lành, đến đời thứ ba, thứ tư, hoặc ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp về sau mới được họa phước.

Việc ba, bốn đời thiên nhãn còn thấy được, nếu việc trăm ngàn kiếp thiên nhãn không thể thấy, nhưng đạo nhãn của hàng Thanh văn thấy biết rõ ràng. Đến như việc vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có đấng Như Lai ngũ nhãn tròn sáng mới nhìn sáng suốt trước sau. Cảnh ấy còn không phải là nhãn giới của Thanh văn, huống chi là thiên nhãn, nhục nhãn? Biết được quả báo ba đời, thì sự làm lành được phước, dữ mang họa, lời Thánh vẫn không sai, và giàu nghèo, sang, hèn, thọ, yểu, cùng, thông đều có số phần, đâu từng thiên lệch? Như hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy, người trí biết sửa đổi hình, kẻ ngu luống ghét hờn với bóng! Cảnh nghịch vẫn thuận chịu, là biết vui số phần, không oán trời trách người, mới có thể lập mạng.

Con cái có bốn nhân: Báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Báo ân là con đối với cha mẹ đời trước có mang ân, vì báo ân nên đến làm con, trọn đời phục dịch nhọc nhằn, khiến cho song thân khi sống còn được phụng dưỡng an vui, lúc qua đời được chôn cất, cúng tế. Cho đến hoặc con làm những việc giúp nước an dân, danh nêu thanh sử, để cho thiên hạ đời sau nhân kính người mà mến trọng cả cha mẹ. Đời nay những con thảo cháu hiền đều thuộc về hạng ấy.

Báo oán là cha mẹ đối với con đời trước có điều phụ nghĩa, nó mới đến làm con để báo oán. Khi còn nhỏ con đã sinh lòng ngỗ nghịch, lớn lên lại gây họa làm lụy cho cha mẹ, khi song thân còn sống, không cung phụng, lúc chết, để nhục lây đến kẻ cửu tuyền. Thậm chí có khi, con nắm quyền chức trọng yếu rồi làm điều trái phép, khiến cho nhà cửa nát tan, dòng họ diệt tuyệt, mồ mả bị đào xiềng, để thiên hạ đời sau nhân thóa mạ người mà ghét luôn cả cha mẹ.

Trả nợ là đời trước con có thiếu tiền của nơi cha mẹ, vì trả nợ nên đến làm con, nếu số thiếu nhiều thì trả đến mãn đời song thân, thiếu ít hoặc đến nửa chừng rồi đi. Như con học vừa thành danh thoạt chết mất, buôn bán mới vừa được lợi bỗng lìa trần.

Đòi nợ là đời trước cha mẹ có thiếu tiền nơi con, nay nó đến làm con để đòi lại. Như số nợ nhỏ thì cha mẹ chỉ tốn tiền cho con ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả, và dạy bảo đủ điều muốn cho mai sau thành lập, nhưng vì kỳ hạn đã mãn, nó liền qua đời. Nếu số nợ lớn, có khi đứa con xài phá tiêu tan hết sự sản của cha mẹ lúc đó mới thôi.

Việc chửi mắng và lời dạy của Đức PhậtViệc chửi mắng và lời dạy của Đức Phật
 
Ý nghĩa hồi hướng theo Kinh Hoa NghiêmÝ nghĩa hồi hướng theo Kinh Hoa Nghiêm
 
Phật giáo - Bài Kinh Phước ĐứcPhật giáo - Bài Kinh Phước Đức
 
Phật giáo - Ý nghĩa của việc vãng sanhPhật giáo - Ý nghĩa của việc vãng sanh
 
Lời dạy của Đức Phật khi suy nghĩ về kiếp ngườiLời dạy của Đức Phật khi suy nghĩ về kiếp người
Loading...

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC:

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC

Tel: Facebook | email: Lichvansu.wap.vn@gmail.com